14 Mart Tıp Bayramını Can-ı Gönülden Tebrik Ediyorum.

Fert ve toplum olarak sağlıklı bir hayat sürdürebilmemizde çok değerli ve kutsal bir görev ifa eden ve büyük sorumluluklar üstlenen kıymetli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını Can-I Gönülden Tebrik Ediyorum.

            İnsanoğlu tarih boyunca karşılaştığı hastalıklara karşı çare bulmaya çalışmış, şifa bulmak için hep arayış içinde olmuştur. Zaman için hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen tıp bilimi doğmuş ve teknolojinin ilerlemesine paralel olarak günümüzde ileri bir noktaya ulaşmıştır. İnsanlık tarihi kadar eski bir maziye sahip olan tıp biliminin gelişmesiyle birçok hastalığa çare bulunmuş ve bazı hastalıkların tedavisi için de büyük bütçelerle dünya çapında araştırmalar sürmektedir. Bu durum, insanoğlu için “her şeyin başı sağlık” olduğunu gösterdiği gibi sağlıklı bir hayatın devamı için de vazgeçilmez bir değerde olan tıp biliminin önemini de ortaya koymaktadır. Bu itibarla da tarih boyunca hekimler, toplumlar nezdinde her zaman müstesna bir yere ve değere sahip olmuşlardır. Cenab-ı Hakk’ın (CC) en mükemmel surette yarattığı insanın, mutlu, huzurlu, verimli, başarılı ve faydalı bir hayata sahip olabilmesinde ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi sağlığı için çok önemli bir role sahip olan saygıdeğer hekimlere hak ettikleri önemi ve değeri vermek, fert ve toplum olarak hepimizin çok önemli bir görevdir.     

 

            İnsan sağlığı üzerinde önemle duran İslam dini, sağlıklı olmaya önem vermiş ve Peygamber Efendimiz SAV) hastalıklara karşı tedbir alınmasını tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamberin (SAV) Sağlıkla ilgili tavsiyeleri sonradan Tıbbü’n-Nebevi ismiyle bilinen kitaplarda bir araya getirilmiştir. Hazreti Peygamber(SAV), hastalandığında o günün şartlarına göre tedavi olmuş ve ibadetlerle sağlık arasında olumlu bir bağ olduğunu beyan etmiştir. Bu durumun, İslam tarihinde tıbbın, asr-ı saadetten itibaren rağbet gören ve gelişim kaydeden bir bilim dalı olmasında etkisi büyük olmuştur.

           

            Ülkemizde AK Parti’nin iktidara gelmesiyle, milletimiz sağlık alanında özlem içinde beklediği hizmetlere kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Türkiye, sağlıkta devrim niteliğindeki değişim ve dönüşümlerle bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükselmiştir. Bu gün Sayın Cumhurbaşkanımızın “hayalimdi” dediği şehir hastaneleri bütün görkemiyle, büyük kapasiteleriyle, her türlü modern donanım ve imkânlarıyla milletimizin hizmetine girmektedir. Sağlık alanında yapılanlar ve yapılmakta olanlar AK Parti hükümetlerinin insan sağlığına verdiği önemi çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Artık Türkiye sağlık alanında marka konumuna ulaşmıştır. Bütün bunlar, halka hizmetin Hakka hizmet olduğu anlayışından doğmaktadır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, insanların daha sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için, kendini bu önemli, itibarlı mesleğe adayan, yer ve zaman fark etmeksizin insanların daha sağlıklı ve huzurlu yaşaması için büyük özveride bulunan başta hekimlerimiz olmak üzere fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Cenab-ı Allah’tan (CC) sağlıklı ve afiyet içinde mutlu ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Selam ve saygılarımla.

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili