Barış ve huzur dolu bir yaşam dileğiyle, ülke insanımızın ve tüm Dünya insanlarının Dünya İnsan Hakları Gününü yürekten kutluyorum.

Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık gününün Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanması önemli olmakla birlikte, kabul edilen beyanname ilkelerinin gereken seviyede hayata geçirilebilmesi çok daha önemlidir.

Dünya tarihinde insan hakları ile ilgili ilk beyanname olan ve bütün insanlığı içine alacak şekilde insan haklarını düzenleyen Peygamber Efendimizin(S.A.V.) Veda Hutbesinden 1316 yıl sonra kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapitalist bir dünyada insan hakları açısından önemli bir kilometre taşıdır.

İnsan hakları her bir insanın doğuştan sahip olduğu tabii haklardır. Bu haklar en kâmil manada dinimizde ifadesini bulmuştur. Veda hutbesinde sarih olarak "İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur" şeklinde ifade edilmiştir.

Hiçbir ayırım yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntı çeken, felakete uğrayan, zulüm gören, aç kalan ve açıkta olan insanlara insaniyet adına yardım elini uzatmak, temel hak ve hürriyetlerini savunmak ve ihlal edilmesini önlemeye gayret etmek insan olmanın yüklediği bir vazifedir.

AK Parti olarak insan haklarına hep insaniyetperver bir anlayışla yaklaşmaktayız. Her bir insanımızın insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için temel hak ve hürriyetlere son derece önem vermekteyiz. İnsan hakları bilincinin yerleşmesi ve hürriyetlerin genişletilmesi için önemli adımlar atan insan odaklı siyaseti şiar edinen bir hareketiz.

Bu itibarla, bir yandan insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak gibi çalışmalar yapmak üzere Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurulup yetkilendirilirken, diğer yandan insan hakları konusunda kapsamlı çalışmalar yapmak ve politikalar üretmek üzere partimizde insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı oluşturuldu.

13 yıllık iktidarımız boyunca insanlarımızın uğradığı mağduriyetlerin giderilmesi ve özgürlük alanlarının genişletilmesi için büyük bir gayret gösterilmiştir. Kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin sağlanması ancak tüm insanlığın ortak bir meselesi haline gelen insan haklarının korunması ve geliştirilmesiyle mümkün olduğu kanaatindeyiz.

Bütün himmetimizin, gayretimizin ve hedefimizin, hukukun ve insan haklarının en kâmil manada egemen olduğu bir ülke olduğunu ifade ediyor, barış ve huzur dolu bir yaşam dileğiyle, ülke insanımızın ve tüm dünya insanlarının Dünya İnsan Hakları Gününü yürekten kutluyorum.

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili