Batman'ın il oluşunun 26. yıldönümünü tüm hemşeriler olarak sevinç ve mutluluk içinde karşılamaktayız, nice huzurlu 26 yıllar diliyorum

Batman’ın 16 Mayıs 1990 yılında il oluşunun 26. Yılını tüm hemşeriler olarak hep birlikte sevinç ve mutluluk içinde karşılamaktayız.

Batman’ın il oluşunun üzerinden geçen 26 yıllık bir süre zarfında ilimiz önemli bir mesafe kaydetmiştir. Bu gün gelinen noktada modern bir kent kimliğine bürünen Batman’ın bir huzur şehri olmasında ve her yönüyle bölgesinde bir çekim merkezi haline gelmesinde gerek siyasetçilerimizin, gerek kadirşinas insanımız ve sürekli artan kalifiye insan gücümüzün ve gerekse de köklü kültürel değerlerimiz ile zengin kaynaklarımızın rolü büyüktür. Ancak Batman’ın il olmasında başat rol merhum 8. Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut ÖZAL’a aittir.

Batman il olmadan önce büyük bir köy niteliğinde ve görünümündeydi. İlçe iken iki dönem belediye başkanlığını yaptığım Batman’ın altyapısı ve üstyapısı ile bir şehir hüviyetine sahip olması için köklü çalışmalar yapmış, aslında ortaya koyduğumuz vizyonla il olmanın altyapısını hazırlamıştık. Batman’ın il olması için bizlere büyük destek veren ve bu konuda ısrarcı olan Merhum Turgut ÖZAL ile yaptığımız istişareler neticesinde ilimizin haritasını bizzat çizip Mardin sınırları içinde bir belde olan Hasankeyf’i de sınırlarımıza dâhil ederek ilçe olmasını sağlamıştık. Siirt ilinden iki ilçe çıkmasına şiddetle karşı çıkılan ve bunun mümkün olamayacağında ısrarcı olunan dönemde, bizim de Batman’ın il olmasında ısrarcı olmamız, siyaseten Ankara ile mekik dokumamız ve merhum ÖZAL’ın desteğini almamız neticesinde ilimize kavuştuk. Yani bizzat çizdiğim il haritasıyla Batman’ın il olmasının mümkün olduğunu ortaya koymuş, sahip olduğumuz zengin kaynakların harekete geçmesi açısından da bunun gerekli olduğunu anlatmış, bu suretle gerçekleştirilecek yerel kalkınmanın ulusal kalkınmaya da katsı sağlayacağını ifade etmiş ve sonuç itibariyle amacımıza ulaşmıştık.

Aradan geçen 26 yıllık bir süreden sonra, iki dönem belediye başkanlığı ve üçüncü dönem milletvekilliğini yapmakta olduğum ilimizin bölgesinde pek çok yönden göz kamaştıran modern bir huzur şehri haline gelmesi bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir.

AK Parti hükümetleri, Batman’ın hızla büyümesi ve gelişerek değişmesine yeni bir vizyonla büyük bir ivme kazandırmıştır. AK Parti hükümetleri döneminde hemen her alanda gerçekleştirilen ve devam eden büyük yatırımlarla, köklü bir tarih ve kültür mirasına sahip olan Batman ilimiz, artık büyükşehir olma yolunda göz kırpmaktadır. İnşallah o günleri de göreceğiz. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.

 Bu duygu ve düşüncelerle, bu gün modern bir şehir kimliğine sahip olan Batman’ın il olmasında en büyük emek sahibi olan Merhum Turgut ÖZAL ve o dönemde milletvekili olarak çok büyük emek sarf eden aile büyüğümüz kıymetli ağabeyim Kutbettin HAMİDİ’ye ve o günden bu güne şehrimize emeği geçen her kese şükranlarımı bir borç biliyorum. Cenab-ı Allah’ın (C.C.) hepsinden razı olmasını yürekten niyaz ediyorum. Nice huzurlu 26 yıllar dileğiyle, tüm hemşerilerime selam ve saygılar sunuyorum.

                                                                                                   Ataullah HAMİDİ

                                                                                                   Batman Milletvekili