Berat Gecesine Kavuşturan Rabbimize Sonsuz Hamdolsun

               Her tarafı kuşatan İlahi rahmet tecellisinden istifade edebileceğimiz bol sevaplı ve çok kazançlı gece olan bir Berat Gecesine daha kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdolsun.

                Berat Gecesi, Peygamber Efendimize (SAV) tam bir şefaat yetkisinin verildiği, Cenab-ı Allah’ın (C.C.) af ve bağışlamasının coştuğu, rahmetinin bütün âlemi kuşattığı ve diğer vakitlere nazaran kat kat sevaplı olduğu, feyzi ve bereketi bol bir gecedir.

                Hazreti Peygamber (SAV), “Muhakkak ki, Allah (SAV) Şaban’ın onbeşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlûkatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna” buyurmuşlardır.

            Tam bir ihlas içinde ihyasına gayret ettiğimiz takdirde elli bin senelik bir ibadet hayatının sevabını kazanabileceğimiz Berat Gecesini hakkıyla idrak edip istifade etmeyi bütün müminlere nasip eylemesini Cenabı Hak’tan (C.C.) niyaz ediyorum.

            Ellerimizi ulvi duygularla semaya açtığımız bu gecede, Rabbimizin rahmet ve bereketinden azami derecede istifade etmek temennisiyle, Berat Gecesinin tüm hemşehrilerimiz ve İslam âlemi için her türlü sıkıntıdan kurtulmaya vesile olmasını diliyor, Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili