Bütün hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Berat kandilini can-ı gönülden tebrik ediyor, iki cihan saadetine mazhariyetler diliyorum.

               Bütün âlemi kuşatan rahmet tecellisinden istifade edebileceğimiz, Hazret-i Peygamber’e (SAV) tam bir şefaat yetkisinin verildiği ve Cenab-ı Allah’ın (C.C.) af ve mağfiretinin coştuğu, bol sevaplı bir Berat Kandilini daha idrak edebilmenin fırsatını yaşamaktayız. Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

            Her bir sâlih amelin ve her bir Kur’an harfinin sevabının yirmi bine çıktığı, günah yükümüzden kurtulup İlahi bağışa erebileceğimiz Berat Gecesi’nin faziletini Peygamber Efendimiz (SAV) Hz. Aişe validemize şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki, Allah Teâlâ Şâban'ın on beşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder."

            İnsanlığın mukadderat programının çizildiği, bütün hikmetli işlerin ayırımının yapıldığı ve feyiz ve bereketiyle mübarek bir gece olan Berat gecesi, idrak ve şuur içinde ihya edebileceğimiz eşsiz bir arınma vesilesidir.

            Cenab-ı Hakk’ın (C.C) rahmet, bereket, af ve mağfiretinden azami derecede istifade etmek temennisiyle, bu mübarek gecenin tüm hemşehrilerimiz ve İslam âlemi için her türlü sıkıntıdan kurtulmasına, barış ve kardeşlik duygularının, birlik ve beraberliğin kuvvet bulmasına vesile olmasını en kalbi duygularımla niyaz ediyorum. Bütün hemşehrilerimizin ve İslam dünyasının Berat kandilini can-ı gönülden tebrik ediyor, iki cihan saadetine mazhariyetler diliyorum. Selam ve hürmetlerimle.


                                                                                                            Ataullah HAMİDİ
                                                                                                            Batman Milletvekili