Bütün Hemşehrilerimizin Ve İslam Dünyasının Berat Kandilini Can-ı Gönülden Tebrik Ediyorum

İslam âlemi olarak Cenab-ı Hakk’ın(CC) lütfu, keremi ve inayetiyle; af, arınma ve kurtuluş gecesi olan bir Berat gecesini daha idrak edebilmenin sevinci ve huzurunu yaşamaktayız. Rabbimize nihayetsiz şükürler olsun.

 

            Özü itibariyle af ve bağışlanma manasını ifade eden Berat gecesi, Cenab-ı Allah’ın(CC) bütün kâinatı kuşatan rahmet tecellisinden istifade etmek için büyük bir fırsatı barındırmaktadır. Bu gece tam bir şefaat yetkisinin verildiği Hazreti Peygamber (SAV); bu gece çok ibadet etmeyi ve gündüzünü de oruçla geçirmeyi tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Cenab-ı Allah’ın(CC) dünyaya rahmetiyle tecelli ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belaya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!” buyurduğunu müjdelemiştir.

 

            Beşeriyetin mukadderat programının çizildiği, bütün hikmetli işlerin ayırımının yapıldığı feyizli ve bereketli mübarek bir gece olan Berat gecesini idrak ederken,  mazlumlara ve mağdurlara, zorda ve darda kalmış olanlara da yardım için Rabb-i Rahim’e (CC) dua ve niyazda bulunmalıyız.  

 

            Cenab-ı Hakk’ın (C.C) rahmet, bereket, af ve mağfiretinden azami derecede istifade etmek temennisiyle, bu mübarek gecenin tüm hemşehrilerimiz ve İslam âlemi için her türlü sıkıntıdan kurtulmasına, barış ve kardeşlik duygularının, birlik ve beraberliğin kuvvet bulmasına vesile olmasını en kalbi duygularımla niyaz ediyorum. Bütün Hemşehrilerimizin Ve İslam Dünyasının Berat Kandilini Can-I Gönülden Tebrik Ediyorum.

           

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili