Büyük özveri gösteren hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin her alanında görevini fedakârca yapan tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını tebrik ediyorum

İnsanların yardıma en çok ihtiyaç hissettikleri ve çaresiz kaldıkları zamanlar hastalandıkları zamanlardır. Bu itibarla, insanlar için vazgeçilmez olan sağlıklı bir hayat sürme hakkıdır. Etkin, kaliteli ve verimli bir sağlık sistemi, sağlıklı, mutlu ve müreffeh bir toplum için temel bir husustur.

İslam dini insan hayatına ve sağlığına büyük bir önem vermiştir. Gerek Kur’an-ı Kerim’de ve gerekse de Peygamber Efendimizin(SAV) hadislerinde insan hayatının ve sağlığının büyük bir nimet ve emanet olduğu buyrulmuş ve muhafaza edilmesi emredilmiştir. Diğer yandan, Hazreti Peygamber (SAV), tıp alanında batıl ve ilmi değeri olmayan bütün uygulamalara son vermiş, “Kim bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya kalkarsa, sebep olacağı zararı öder” buyurmuştur.

Cenab-ı Hakk’ın yeryüzüne halife olarak yarattığı insanlara, zamanında ve gerekli sağlık hizmetlerinin sunulması, sosyal devlet olmanın gereğidir. Dolayısıyla, insanlarımıza kaliteli sağlık hizmeti sağlanmasında başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına büyük görevler düşmektedir. Vatandaşlarımızın da, insan sağlığına hizmet etmek üzere yüksek bir tempoda görev yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı önemli sorumlulukları vardır. Bu itibarla karşılıklı sevgi, saygı, güven ve anlayış içinde olmak hepimizin daha kaliteli bir yaşama kavuşmasında kilit önemdedir.

AK Partinin iktidara geldiği günden bu güne kadar her alanda olduğu gibi sağlık alanında da devrim niteliğinde bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Türkiye, sağlık alanında hayata geçirilen hizmetler neticesinde bugün sağlık alanında dünyada söz sahibi olan ülkeler arasında yerini almış ve bölgesinin de en gözde ülkesi olmuştur. Bu gün dünyanın dört bir yanından tedavi olmak üzere ülkemize gelenlerin sayısı mütemadiyen artmaktadır. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın bu zor görevi ifa ederken karşılaştıkları sorunları en aza indirebilmek ise halkın temsilcileri olan bizlerin görevidir.

Bu vesileyle, insanların daha sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için, kendini bu önemli, onurlu ve itibarlı mesleğe adayan, insana hizmet etmeyi ve acısını azaltmayı gaye edinen, zaman ve mekân fark etmeksizin insanların daha sağlıklı ve huzurlu yaşaması için büyük özveri gösteren başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık hizmetlerinin her alanında görevini fedakârca yapan tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sağlıklı ve afiyet içinde huzurlu bir yaşam temenni ediyorum.


Ataullah HAMİDİ

                                                                                                                Batman Milletvekili