Değerli Avukatlarımızın Avukatlar Gününü En Kalbi Duygularımla Kutluyorum

             Avukatlık mesleği hukuk sisteminin çok önemli bir unsurudur. Hak ve hukukun korunması için sorumluluk alan avukatlar, fert ve devlet ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde yürümesi ve toplumsal barışın sağlanması yönüyle de vazgeçilmez bir yere sahiptirler. Avukatlık mesleğini sadece iş ve dava takipleriyle sınırlı görmek mümkün değildir. Avukatlar aynı zamanda hukuki meselelerde danışmanlık, arabuluculuk ve hakemlik gibi önemli görevleri de yerine getirmektedirler. Bu itibarla, avukatlık mesleğine bir bütün olarak bakıldığında fert, toplum ve devlet ilişkilerindeki çok gerekli bir ihtiyaca cevap veren çok değerli bir meslek olduğu açık bir şekilde görülmektedir.

                      

            Avukatların, vatandaşları temsilen kutsal olan savunma haklarını yerine getirirken çeşitli zorluklarla karşılaştıkları bilinen bir gerçektir. AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan adalet reformu sayesinde avukatlarımız mesleklerini daha rahat icra edebilecek imkânlara kavuşmuşlardır. Yapılan Anayasa değişikliğinin halk tarafından onaylanmasıyla Yargı sistemimiz daha iyi bir noktaya ulaşacaktır

            Bu vesileyle, toplumumuzda saygın bir yere sahip olan değerli avukatlarımızın avukatlar gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı, huzurlu başarı dolu bir yaşam dileğiyle selam ve saygılar sunuyorum.

 

 

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili