Değerli Hekimlerimiz Ve Tüm Sağlık Çalışanlarının Tıp Bayramını En Kalbi Duygularımla Tebrik Ediyorum

İnsanoğlunun sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi, sağlığı bozulduğunda tekrar sağlığına kavuşabilmesi, hastalığın teşhis ve tedavisi gibi çok önemli hususları kapsayan Tıp, fertlerin ve toplumların hayatlarını sıhhat ve afiyet içinde huzurlu ve müreffeh bir şekilde devam ettirebilmeleri açısından çok önemli ve olmazsa olmaz bir bilim dalıdır. 

Tıp, insanoğlunun sadece maddi yönüyle değil ruh dünyasıyla da ilgilenmektedir. İnsan vücudunda meydana gelen yara ve bereler kadar, insan ruhunda tezahür eden yara ve bereler de tedaviye muhtaç hastalıklardır.

İnsan sağlığı, İslam dininin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseledir. Bu itibarla, sağlığa zararlı olan şeyler ya haram, ya da mekruh sayılmıştır. İnsan için temel bir husus olan sağlığımızı korumak Allah’ın (C.C.) emridir. Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur: “Allah yolunda mallarınızı harcayınız! Ve ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız.! Davranışlarınızda dürüst olunuz!, Çünkü Allah, dürüstleri sever.” Gönül aydınlığı ve ebedi kurtuluş getiren kalplerin tabibi Sevgili Peygamberimiz (SAV), “Zenginlik hoştur, takva ile olursa zarar vermez. Sağlık, takva ile olursa, zenginlikten üstündür. Sağlıklı olmak, cennet nimetlerindendir” buyurmuştur. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde, “Allah derdi de çareyi de verdiği gibi, her dert için bir ilaç yaratmıştır. Bu sebeple tedaviye devam ediniz. Fakat haramla tedavi etmeyiniz” buyurmuştur. Hazreti Peygamberin (SAV) sağlıkla ilgili çok sayıda hadis-i şerifleri vardır. Bunların bir araya gelmesiyle Tıbb-ı Nebevi oluşmuştur.

Cenab-ı Allah’ın (C.C.) en güzel surette yarattığı insana yerinde ve zamanında sağlık hizmetinin sağlanması Devletin en temel vazifesidir. Zira devlet insan için vardır. İnsan için çok önemli ve hayırlı bir hizmeti yerine getiren hekimlik mesleği kutsal bir meslektir. Bedenen ve ruhen sağlıklı fertlerden oluşan bir toplum olmamızda hekimlerimizin rolü büyüktür. Kaliteli bir hayat sürdürmemizde hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın önemli sorumlulukları vardır. Diğer yandan, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın özveriyle yaptıkları işlerinin kolaylaştırılması ve zorlukların, sıkıntıların bertaraf edilmesinde hem halkın temsilcileri olan bizlere ve tüm vatandaşlarımıza önemli görevler düşmektedir.

Bu vesileyle, insanın sağlık ve afiyet içinde güzel bir yaşama kavuşmaları için zaman mefhumunu gözetmeksizin özveriyle kutsal mesleklerini icra eden değerli hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başarılarla dolu mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.

 

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili