Dünya Sağlık Gününü kutluyor, Cenab-ı Alllah’tan her bir insanımıza sıhhat ve afiyet içinde sağlıklı, huzurlu bir hayat niyaz ediyorum

            Dünya Sağlık Örgütü Anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan gününün her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanması önemli ve anlamlıdır. Bu münasebetle 07-13 Nisan günleri arasında kutlanan sağlık ve sosyal güvenlik haftasında her yıl halk sağlığı ile ilgili bir konunun seçilip halkın bilgilendirilmesi toplum sağlığı açısından gerekli ve faydalı bir faaliyettir.

 

İnsan hayatı için en kıymetli ve en önemli husus sağlıktır. Sağlıklı toplumlar, bedenen ve ruhen sağlıklı olan fertlerden teşekkül eder. Her bir fert sağlıklı bir hayat sürme hakkına sahiptir. Bu hak, doğuştan elde edilen insan olmanın bir gereğidir. Dolayısıyla, sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşların bu bakış açısından hareketle hizmetlerini icra etmeleri elzemdir. Hamdolsun ki, insan odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket eden AK Parti hükümetleri döneminde, insan sağlığı en öncelikli husus olarak ele alınmış ve bunun gereği olarak ta sağlık alanında köklü değişim ve dönüşümler yapılmıştır. Artık sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilen ve gece-gündüz, kar-kış demeden en zor şartlarda bile her an kısa sürede sağlık hizmeti ulaştırılan insanımızın memnuniyetini görmek, halkın temsilcisi bir milletvekili olarak bizim için bir mutluluk vesilesidir.

 

Tüm Türkiye’de sağlık alanındaki hizmetleri mütemadiyen daha ileri seviyelere taşıma çalışmaları sürerken, Batman’ın sağlık alanında bölgesinde bir çekim merkezi olması yönündeki gayretlerimiz de devam etmektedir.  Hedefimiz bir yandan hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin tümünün Batman’da karşılanması ve başka illere gitme zahmetinden kurtulması, diğer yandan da bölgesindeki illere ve komşu ülkelere sağlık hizmeti sunabilecek nitelikli bir seviyeye ulaşmasıdır.

 

Bu vesileyle, Dünya Sağlık Gününü kutluyor, Cenab-ı Alllah’tan her bir insanımıza sıhhat ve afiyet içinde sağlıklı, huzurlu bir hayat niyaz ediyorum.

  

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili