Emektar Gazete Çalışanlarının “Çalışan Gazeteciler Günü” nü En İçten Duygularımla Kutluyorum

Emektar gazete çalışanlarının “Çalışan Gazeteciler Günü” nü en içten duygularımla kutluyorum. Çalışan gazeteciler, halkımıza en kısa sürede en doğru haberi ulaştırmak, toplumun hassasiyetlerini nazara alarak en iyi şekilde bilgilendirmek üzere,  büyük bir gayretle çalışmakta ve büyük bir emek sarf etmektedirler.

Her zaman toplumun içinde, halkın talep ve duyarlılıklarının farkında, gelişen ve olup biten hadiseleri takip edip haberdar eden çalışan gazeteciler, birlik ve beraberliğin tesisinde de önemli bir yere sahiptirler. Çalışan gazetecilerin, toplum için vazgeçilmez değerler ve hassasiyet arz eden hususlarda kamuoyu oluşturulması yönüyle de rolleri büyüktür. Özellikle yerelde demokratik kültürün yerleşmesi ve bu konuda farkındalığın oluşmasında çalışan gazetecilerimiz görevlerinin hakkını vererek katkıda bulunmaktadırlar.

Bağımsız ve tarafsız bir şekilde vazifelerini özveriyle yapan ve halkımızın duygularına tercüman olan çalışan gazetecilerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için hepimize görevler düşmektedir.

Her zaman tebrike ve takdire şayan hizmetleriyle bildiğimiz fedakâr ve emektar çalışan gazetecilerimizin her zaman yanında ve destekçileriyiz. Çalışmalarını yakından takip ettiğim gazeteci kardeşlerimin bu güne kadar ortaya koydukları başarılı çalışmalarının devamını yürekten diliyorum.

Barışın ve kardeşliğin güçlenmesinde ve huzurun temininde önemli bir fonksiyona sahip olan güzide basınımızın kıymetli çalışanlarının “Çalışan Gazeteciler Günü” nü tekrar tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı diliyorum.

 

 Ataullah HAMİDİ

                                                                                                           Batman Milletvekili