Engelli insanlarımızın dünya engelliler gününü kutluyor, aileleriyle birlikte Cenab-ı Hak’tan refah içinde itibarlı, huzurlu bir hayat temenni ediyorum.

Birleşmiş Milletlerin 1992 yılından itibaren uluslararası bir gün olarak kabul ettiği 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün kabul ve ilanı, geç kalınmakla birlikte çok isabetli ve çok anlamlıdır.

 

Bütün engelli insanlarımızın, toplumumuzun ayrılmaz bir parçası ve saygın birer ferdi olarak her türlü insan hak ve hürriyetlerine eşit bir şekilde sahip olmaları ve hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için her birimize önemli görevler düşmektedir. Öncelikle engelli vatandaşlarımıza karşı zihinlerdeki engellerin kaldırılması, meselenin idrakinde olunması zaruridir. Unutmamalıyız ki, hiç kimsenin yarın engelli olmayacağına dair bir garantisi yoktur. Zira pek çok engelli insan, yaşamlarının belli bir zamanından sonra engelli duruma düşmektedirler.

 

İnsan odaklı politikalarla bütün toplum kesimlerini kucaklayan AK Parti hükümetleri, engelli vatandaşlarımız için gerekli olan mevzuat değişikliklerini ve yaşamlarını kolaylaştırıcı pek çok hizmeti gerçekleştirmiştir. Engelli kardeşlerimiz için anayasa ile güvence altına alınan pozitif ayrımcılık ilkesi ile devrim niteliğinde bir adım atılmıştır. Yasal düzenlemelerle, eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine, ulaşımdan iletişime varıncaya kadar hayata geçirilen uygulamalarla, pek çok konuda engelli kardeşlerimize hakları teslim edilmiştir. İhtiyacı olan tüm engelli çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz faydalanmalarının önü açılırken, “Engelliler Destek Projesi” (EDES) ile engelli insanlarımızın kendi projelerini hayata geçirmeleri sağlanmıştır.

 

Batman ilimiz özelinde, 26.05.2015 tarihinde Engelli Projeleri hazırlama eğitimi gerçekleştirilmiştir. Kamu kuruluşları ve özel sektörde toplam 584 engelli kardeşimiz istihdam edilmektedir. Yine engelli insanımıza yönelik olarak 2012 – 2015 yılları arasında toplam 5.262.057 TL bütçeyle 66 program gerçekleştirilmiş, 622 si erkek ve 256 sı kadın olmak üzere toplam 878 engelli insanımız faydalanmıştır. Ayrıca, engelli vatandaşların kendi işini kurmaya yönelik faaliyetleri için toplam 260.850 TL bütçe ayrılmış ve 9 kişi bundan faydalanarak kendi işini kurmuştur.

Toplumun en çok ihmal edilen kesimlerinin başında gelen engelli kardeşlerimize dönük hizmetler kesintisiz devam ederken, diğer taraftan da konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişarelerle ihtiyaç tespitleri yapılarak sorumlu ve duyarlı hareket edilmektedir. Bütün gayretimiz, engelli kardeşlerimizin sosyal dışlanmışlık duygularından kurtulduğu, her yönüyle engelsiz bir yaşama kavuşmalarıdır.

 

Bu vesileyle, sadece engelliler gününde değil, engelli insanlarımıza karşı her zaman sorumlu ve duyarlı olmak durumunda olduğumuzu ifade ediyor, engelli insanlarımızın dünya engelliler gününü kutluyor, aileleriyle birlikte Cenab-ı Hak’tan itibarlı, refah içinde huzurlu bir hayat temenni ediyorum.

 

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili