Girişimlerimiz neticesinde Batman Üniversitesi İktisat Lisans Programına YÖK tarfından öğrenci alımına karar verilmiştir, hayırlı olsun

Bilindiği üzere, 18 Mart 2016 da yaptığımız açıklamada Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı kurularak, bu anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans Programı ile İktisat Anabilim Dalı bünyesinde İktisat Tezli Yüksek Lisans açılması kararını kamuoyuyla paylaşmıştık.

Üniversitemizin bilim dalları muhtevasının genişletilmesine yönelik bu girişimimizin akabinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin bünyesinde açılmış ancak bu güne kadar öğrenci alımı izni alınamamış olan İktisat Bölümüne öğrenci alımı için YÖK nezdinde yeni bir girişimde bulunduk.

Bir yandan İktisat Lisans Programının öğrenci alımıyla dinamik hale gelmesi ve üniversitemizin kapasitesinin daha da yükselmesi, diğer yandan da üniversitemizin şehrimize katkısının artırılması için yaptığımız bu girişimimiz neticesinde, YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihinde yapılan toplantısında İktisat Lisans Programının gündüz bölümüne öğrenci alımına karar verilmiştir. Alınan karara göre, 10 tanesi yabancı uyruklu olmak üzere 70 öğrenci alınacaktır.

Batman Üniversitesinin daha ileri seviyelere ulaşması için gayretlerimizin devam edeceğini ifade ediyor, İktisat Lisans Programına öğrenci alımı kararının Üniversitemize ve İlimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’a yakın ilgilerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli üniversite hocalarımıza ve sevgili öğrencilerimize üstün başarılar temenni ediyorum.

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili