Hizmetlerin en iyisine layık olan halkımızı yeni hizmetlerle buluşturmaya gayret ediyoruz

               Batman’ın değişerek gelişimini sağlamaya, hak ettiği bir çevreye ve görüntüye sahip olmasını temin etmeye, alt yapısı ve üst yapısıyla mamur bir şehir ve bölgesinde bir çekim merkezi haline gelmesine dönük hükümetimiz nezdindeki girişimlerimiz ve görüşmelerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bununla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar konusunda halkımızı bilgilendirmeye de devam edeceğiz.

            Bu cümleden olmak üzere, Sayın Başbakanımız ve Sayın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımızla yaptığım görüşmelerde, Batman için talepte bulunduğum hususlardan bir kısmı ve Sayın Bakanımız tarafından yapılan değerlendirmeler şu şekildedir; 

           1- Batman – Mardin karayolu mevcut haliyle 155 km. dir. Oysa Batman Üniversitesi yolundan 35 km. lik bir karayolu ile Mardin’inin Savur ilçesi yoluna bir bağlantı yapılması halinde; Batman - Mardin yolu 90 km. ye düşecektir. Bu durumun Batman Üniversitesini konum itibariyle bir çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağı, aynı zamanda Batman ve Mardin illerimize sosyoekonomik açıdan büyük bir gelişim sağlayacağı gerekçesiyle yeni karayolu talebinde bulunduk.

          Bu yöndeki talebimize verilen cevabi değerlendirme; “Batman - Mardin arasındaki ulaşım il yolları dışında Hasankeyf – Gercüş – Midyat – Ömerli üzerinden devlet yolu ve Bismil – Çınar – Mazıdağı üzerinden yüksek standartlı bölünmüş devlet yolu ile de sağlanmaktadır. Önerilen güzergâh tek başına Batman – Mardin ulaşımını kısaltmaya yeterli olmayıp ilave güzergâhların da iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. Ağa alınması doğrultusunda değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ağa alınması durumunda proje çalışmalarına başlanılacaktır.” Şeklindedir.

          2- Batman – Muş yolunun Sason ilçesi üzerinden sağlanması, 180 km. olan mevcut mesafeyi 100 km. ye düşürecektir. Bu yatırımın hem sosyoekonomik hem de güvenli ulaşım açısından önem arz etmekte olduğu gerekçesiyle yeni karayolu talebinde bulunduk.

          Bu yöndeki talebimize verilen cevabi bilgilendirmede, ağ teklifinin yapıldığı ve değerlendirmenin olumlu olduğu, ağa alınması onayından sonra proje çalışmalarına başlanacağı belirtilmiştir. 

          3- Batman ilimizi 12 km. lik bir mesafeyle ikiye bölen demir yollarının şehir dışına taşınması, kentsel değişim ve gelişime önemli ölçüde imkân tanıyacak, kentin çehresine müspet yansıması olacağı yönünde talepte bulunduk.

         Bu yöndeki talebimize verilen cevabi bilgilendirmede, Batman ilinde Diyarbakır – Kurtalan güzergâhının 12 km’lik bir bölümünün şehir içinden geçtiği, bu hattın muhtelif kesimlerinde yer alan 6 adet geçit ile şehrin iki tarafının karayolu geçişinin sağlanmakta olduğu, trafik durumu itibariyle bugün için hattın değiştirilemeyeceği yönünde değerlendirme yapılmaktadır.

        Sayın Başbakanımıza ve Sayın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımıza yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu taleplerimizi yakından takip ediyoruz. Hizmetlerin en iyisine layık olan halkımızı yeni hizmetlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Kamuoyuyla paylaşılmak üzere siz değerli basınımızın bilgilerine sunuyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.

                                                                                                                     Ataullah HAMİDİ

                                                                                                                   Batman Milletvekili