Kadın gerçek değerini ve kimliğini İslam’da bulmaktadır

Toplum hayatımızın her anında temel dayanağımız olan ve nice kahramanlık destanları yazıp, nice mümtaz şahsiyetler yetiştirerek tarihimizi altın harflerle nakşeden muhterem kadınlarımız, müstesna bir yere ve değere sahiptirler. “Cennet annelerin ayakları altındadır”  hadisinin muhatabı olan kadınlar en kıymetli varlığımızdır. Cenab-ı Hak, hiçbir karşılık beklemeden annelik yapan kadınların fıtratını en güzel hislerle bezemiştir.

Vahşi kapitalizmin hükümran olduğu dünyada, kadının sahip olduğu gerçek değer maalesef göz ardı edilmekte, maddeci bir zihniyetle sadece madde nazarıyla bakılıp sömürülmektedir. Kadının sahip olduğu kuvvetli ve kıymetli seciyelerinin inkişafının önündeki en büyük engel olan maddeci anlayış, kadını bir meta nazarıyla suiistimal etmektedir. Ben merkezli yaşam özendirilerek sözde özgürleştirme yaklaşımıyla sömürülen kadının özgürlüğü elinden alınmaktadır. İnsanları bir özenti sarmalının içine sokan ve vahşi bir tüketim döngüsü oluşturan kapitalizm, esas itibariyle kadına şiddete kaynaklık etmektedir. Oysa kadın gerçek değerini ve kimliğini İslam’da bulmaktadır. Kadının gerçek hamisi ve yegâne sığınağı İslam’dır. Kadına yönelik kötü muamele ve şiddete karşı olan ve yaşantısıyla en güzel örneği ortaya koyan, hoşgörülü, anlayışlı ve güler yüzlü olan Sevgili Peygamberimiz (SAV) eşsiz bir rehberdir.

Bu vesileyle, yaşantımızın her anında güç ve huzur bulduğumuz en değerli varlığımız olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden tebrik ediyor, şiddetten uzak mutlu ve huzurlu bir yaşam dileğiyle selam ve saygılar sunuyorum.

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili