Mirac Kandil’inin ilimize, milletimize, memleketimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

            Beş yüzden fazla meyveleri netice vermesiyle manevi bir tuba ağacı olan Mirac, Hazreti Peygamber’in (A.S.M.) en büyük mucizesidir. Peygamber Efendimiz (A.S.M.), ulvi bir yükseliş olan Mirac vasıtasıyla, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, Cennete, Sidretü’l Müntehâya, Arşa ve Kab-ı Kavseyne kadar kudsi bir yolculuk yapmış, Cenab-ı Allah’ın nihayetsiz ayet ve kudretini müşahede etmiştir. Bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün varlıkların Yaratıcısı unvanıyla Cenâb-ı Hakkın sohbetine müşerref olmuştur.

            Hazreti Peygamber (A.S.M.), Halktan Hakka gidiş ve Haktan Halka bir geliş olan Mirac ile ebedi saadetin varlığının müjdesini bizzat görerek vermiştir. Ayrıca Mirac ile kendi şahsında insanlığın önüne bir terakki ufku açmıştır. Müminin miracı olan Namaz ise Mirac gecesinde beş vakit farz kılınmıştır. Bize düşen, Mirac Kandilini, pek çok hikmet ve bereketi barındıran bu ulvi yolculuğun idraki içinde karşılamaktır.

            Bu vesileyle, İslam âlemi olarak heyecanla karşılayıp idrak ettiğimiz, mübarek Mirac Kandil’inin ilimize, milletimize, memleketimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini, barışın ve huzurun teminine, kardeşlik duygularının kuvvet bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

                                                                                                                     Ataullah HAMİDİ

                                                                                                                    Batman Milletvekili