Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği Verilecektir

          Hükümetimizin ulusal seviyede olduğu gibi yerel seviyede de kalkınmaya dönük hizmetleri, yatırımları teşvik ve destekleri, refah seviyesini artırmaya dair çalışmaları durmadan, duraksamadan devam etmektedir.

 

Bu cümleden olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir seviyesinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amaçlanmakta; daha da önemlisi milli ve milletler arası fonların kullanımı için mahalli kapasite oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Bitkisel, Hayvansal ve Su Ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, tamamlama ve teknoloji yenileme/kapasite artırımı konularında 2 Milyon TL’ye kadar %50 hibe desteği verilecektir.

Gerek ilimizin gerekse çevre illerin tarımsal potansiyelinin yüksek olması bu tür tesislerin yapılması açısından çok büyük avantajlar sağlamaktadır.

AK Parti hükümetlerinin ilimizde ve bölgemizde bu tür yatırımlara verdiği çok ciddi destekler devam etmektedir.

Bu güne kadar İlimizde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında 53 tesise toplam 14 milyon 241 Bin TL hibe desteği verilmiş olup bu kapsamda 688 vatandaşımıza istihdam imkânı sağlanmıştır.

04.12.2016 tarihinde başvurusu sona erecek olan bu program için yatırımcılarımıza her türlü kolaylık sağlanacaktır.

Yatırımcılarımızın hem kurumsal kapasitelerini arttırma hem de yeni yatırımlar yapma konusunda girişimde bulunmaları, ilimize sosyoekonomik yönden önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu itibarla yatırımcılarımızın hibe desteğinden faydalanarak girişimde bulunmalarını önemsiyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Her zaman ekonominin belkemiği olan girişimcilerimizin yanında ve destekçileri olacağımı ifade ediyorum.

 

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili