Tüm Hemşehrilerimizin ve İslam Aleminin Kutlu Doğum Haftasını En Kalbi Duygularımla Tebrik Ediyorum

            Dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidada ve en yüksek ahlaka sahip olan sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin (SAV) yeryüzüne teşriflerini bir kez daha kutlu doğum haftası vesilesiyle aziz zatına, mübarek ehl-i beytine ve ashabına salat ve selamlarla idrak etmekteyiz. Bu kutlu haftamız hayırlı ve mübarek olsun.

            Çağlar aşan nuruyla yeryüzünü aydınlatmaya devam eden Sevgili Peygamberimiz (SAV) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Cenab-ı Hak, Hazreti Peygamber (SAV) için şöyle buyurmaktadır; “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”

Evet, yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber; Ebedi Saadetin müjdecisi olan Peygamber Efendimiz (SAV), bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyittir. Getirdiği İlahi fermanla gönüllere nur saçan hidayet güneşi, insanlığın en mükemmel rehberi ve en büyük muallimi olan Hazreti Peygamberin (ASM) yeryüzüne teşrifleri elbette en büyük müjde ve en büyük hadisedir.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) veladetinin sene-i devriyesi münasebetiyle idrak edilen kutlu doğum haftası, onun getirdiği kudsi mesajın hatırlanmasına, bütün hayatında gösterdiği hoşgörü, sevgi, birlik, beraberlik, kardeşlik ve güzel ahlakın içimizde daha da kökleşmesine ve güçlenmesine vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

            Yeryüzüne teşrifleriyle beşeriyeti karanlıktan kurtarıp yürekleri birleştiren, gönüllerin sevgilisi, akılların muallimi ve ruhların sultanı olan Allah’ın (C.C.) resulünü hakkıyla anlayıp onun yolunda yürüyüp sünnetiyle ömrümüzü ihya etmeyi Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Allah’tan temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin kutlu doğum haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Dua, selam, hürmet ve muhabbetlerimle…

 

Ataullah HAMİDİ

Batman Milletvekili